Vi søker leder!

Ladehammerfestivalen søker leder

Ladehammerfestivalen er en gratis musikkfestival, som arrangeres årlig siden 2010. Gjennom festivalens ti år har vi hatt over 20 000 besøkende, nær halvparten på barne- og familiearrangement. Vi har arrangert over 350 konserter/underholdningsinnslag på og utenfor Ladehammeren. Alt arbeid med festivalen blir gjort på dugnad og alt overskudd doneres til veldedige tiltak i Trondheimsområdet.

Til grunn for festivalen ligger verdier tuftet på åpenhet og inkludering gjennom kultur. Festivalens verdier ligger til grunn for våre målsettinger, og er driveren for alt vi foretar oss.

Vedtekter for Ladehammerfestivalen

Overordnede mål for Ladehammerfestivalen

2020 er første året festivalen, av åpenbare grunner, ikke ble gjennomført som planlagt. Samme år havnet vi også i den situasjonen at ingen hadde anledning til å stille til valg som leder under årsmøtet. Det er bakgrunnen for at vi nå går ut for å rekruttere ny leder utenfor organisasjonen.

En ny leder vil kunne dra godt nytte av planleggingsarbeidet som allerede er lagt ned i planleggingen av 2020-festivalen. Bortsett fra leder er det for 2021 valgt et fullverdig styre på 6 medlemmer, som alle har lang fartstid i festivalen. Mye av finansieringen for neste års festival er også allerede på plass. Som ny leder vil du altså ha alle forutsetninger for å lykkes med Ladehammerfestivalen 2021, samtidig som du vil ha stor frihet til å påvirke hvilken form festivalen tar i året som kommer.

Arbeidsoppgaver

Som leder for Ladehammerfestivalen har du ansvar for at festivalen blir gjennomført. Du vil ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av planer og tiltak, og at disse er godt forankret i festivalens verdier. Videre har du ansvar for at arbeidsfordeling og kommunikasjon internt i styret fungerer. Du vil også være festivalens ansikt utad når det kreves.

I utgangspunktet er dette et administrativt verv, men av erfaring vet vi at det også blir en del forefallende praktiske oppgaver. Som leder er det du som må ta tak dersom noe uventet dukker opp, noe det alltid gjør når det skal gjennomføres festival.


Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring med gjennomføring av større arrangement

  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling

  • Godt nettverk innen lokalt kulturliv er en fordel

Personlige egenskaper

  • Har evne til å samarbeide godt med ulike typer mennesker

  • Er en pådriver, tar ansvar og viser evne til å søke gode løsninger

  • Har evne til å jobbe under stort press i perioder

  • Høy gjennomføringsevne

  • Gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig

  • Høy grad av integritet og et verdisyn som sammenfaller med festivalens

Ledervervet innstilles av styret og velges av ekstraordinært årsmøte. Om det er innstilt flere kandidater vil ny leder bli valgt av stemmeberettigede representanter på møtet.

Vervets varighet er fram til neste årsmøte, som gjennomføres august 2021. Alle verv er oppe til valg på årsmøtet, og vi foretrekker en lederkandidat som er åpen for å stille til gjenvalg.

Alle verv i Ladehammerfestivalen lønnes etter «lønn i himmelen»-modellen. Det er altså ingen monetær kompensasjon for ledervervet.

Søknadsfrist: 1.november

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av Ladehammerfestivalens styre for å avtale intervju, som gjennomføres i begynnelsen av november.

Ny leder velges av ekstraordinært årsmøte i november.

Hvordan søke

Søknad med CV og motivasjonsbrev sendes per epost til: post@ladehammerfestivalen.no


Kontakt

Nestleder og konstituert leder, Vebjørn Numme

Tlf: 900 94 833

Epost: vebjorn@ladehammerfestivalen.no


Økonomiansvarlig og tidl. leder, Simon Lie

Tlf: 958 65 268

Epost: simon@ladehammerfestivalen.no